Výstavba FVE
Naše společnost je aktuálně ve fázi výstavby nové fotovoltaické elektrárny. Díky této nové fotovoltaické elektrárně bude provoz našeho autosalonu schopen produkovat vlastní elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, což sníží náklady na elektřinu a také sníží množství emisí skleníkových plynů produkovaných výrobou energie.

Realizace projektu bude zahrnovat instalaci solárních panelů na střeše budovy, připojení panelů k rozvodům elektrické energie a úpravu elektroinstalace. Celý projekt bude realizován s minimálním dopadem na provoz autosalonu.

Cílem projektu je částečné zabezpečení energetické potřeby provozu z vlastního zdroje a tím snížit provozně-finanční náročnost dealerství. Projektem dojde prostřednictvím realizace fotovoltaického systému ke snížení energetické náročnosti a částečnému zajištění energetické nezávislosti budovy.
Projekt FVE Holešov, K/2790/91, CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000591 je spolufinancován Evropskou unií.